Cô giáo

Địa chỉ: Xã Ninh Thạnh Lợi A
Điện thoại: 947218872
Hotline: 01246680742
 • Nhuyễn Ngọc Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   lamsonca1983@gmail.com
 • Đặng Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   HUONGSONCA1982@GMAIL.COM
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Có trên 10 năm trong nghề